neděle 25. listopadu 2018

Nový web

Rádi bychom své spolupracovníky obeznamili s informací o novém informačním portálu.

Rozhodli jsme se pro něj z několika málo důvodů, a to především z důvodu lehčí zapamatovatelnosti adresy.

Nyní nás najdete na adrese http://www.walteroskovo.cz

Vznikem tohoto webu jsme získali nové komunikační možnosti, především má nyní každý člen výboru vlastní email, viz Kontakt a v  neposlední řadě vznikla adresa vybor@walteroskovo.cz ke které mají přístup všichni členové výboru a slibujeme si od ní zlepšení
Komunikace s vedenim firmy a spolupracovníky.
Doposud komunikace probíhala především skrze interni maily, které nelze vyřizovat jinde než z pracoviště a celé komuniké se stávalo trnem v oku vedoucího pracovníka montáže a vedoucí personalniho oddělení, a bylo to vnímáno jako porušování pracovního řádu.

Další výhody:
  Možnost vícejazyčného zobrazení
  Násobné strukturovaní webu.
  Plánované publikování příspěvků.
  A mnoho dalších pripravujeme.

Na celou záležitost spojily síly členové výboru a na chod nového webu se složili z vlastních příjmů.

Za to děkuji.

Libor Tesař

pondělí 5. listopadu 2018

Kolektivní vyjednávání díl první.

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
a to prvního kola kolektivního vyjednávání o podnikové kolektivní smlouvě na rok 2019 (PKS 2019), ze dne 5.11.2018 mezi společností Walter s.r.o., IČ: 61060003, jako zaměstnavatelem a odborovou organizací OS KOVO (dále jen 00).
přítomni: - Walter s.r.o.: - OS KOVO:
Y. Zhai, L. Randáčková, K. Hálová (zápis), E. Krahulcová (překlad) J. Grim, P. Behancová, F. Kocáb, L. Tesař, F. Šmarda
Průběh jednání:
1. Vyjádření společnosti Walter k návrhu kolektivní smlouvy, není jasné, zda jdou požadavky nad rámec stávajících bonusů.


2. Diskuse o výnosech a prosperitě firmy. OO prohlašuje, že zaměstnavatel dosáhl v období své¨existence vynikajících ekonomických výsledků a tudíž nebrání nic, aby zaměstnavatel návrh předložené kolektivní smlouvy akceptoval. O konkrétních ekonomických údajích se diskutovalo.


3. 00 sděluje, že návrh kol. smlouvy je výsledkem návrhu a požadavků jednotlivých zaměstnanců a očekává protinávrh, co je pro Walter akceptovatelné a co nikoliv.


4. Walter informuje o bonusech, které poskytuje zaměstnancům nad zákonný rámec.


5. 00 sděluje, že uzavřená kol. smlouva bude garantovat, že zaměstnanci budou spokojeni a budou řádně vykonávat svou práci a bude zajištěn sociální smír.


6. 00 sděluje, že v návrhu kolektivní smlouvy jsou již zahrnuty bonusy, které již firma nabízí.


7. 00 navrhuje, aby Walter ke každému bodu smlouvy připojil své vyjádření.


8. Walter sděluje, že je třeba diskutovat o celém konceptu smlouvy, neodmítá uzavření kolektivní smlouvy jako takové, ale je třeba vytvořit reálný (realistický) koncept, akceptovatelný i vlastníky firmy.


9. Závěrem - sjednání termínu dalšího jednání na 19.11.2018 ve 14:00-16:00 hodin ve WKU.
Kuřimi dne 5.11.2018

 Dohodnutý termín pokračování jednani viz kalendář.

Zápis jednání ke stažení zde.

Pozvánka na pivo

Zveme Vás na posezení u piva

 

čtvrtek 1. listopadu 2018

Začátek vyjednávání kolektivní smlouvy

S radostí Vás informujeme, že dne 5.11.2018 se sejde vedení firmy Walter Kuřim a zástupci odborové organizace KOVO k prvnímu projednávání návrhu kolektivní smlouvy.

O konkrétním postupu v jednání Vás budeme informovat.

pondělí 15. října 2018

TE & WALTER odbory

Na semináři, kterého se účastní zástupci různých firem, kde působí OS KOVO, jsme navodili spolupráci mezi odborovou organizací v TE connectivity Kuřim, kterým jsme dali k dispozici mechaniku zavedenou v rámci Walter Kuřim, kterou je elektronická nástěnka.

Jelikož zřejmě narážejí na podobný problém, jako nastává ve firmě Walter, Kuřim což jsou ztracená data z nástěnky fyzické, nebo to, že nástěnka je umístěna v nevhodném prostředí, kam se nemohou snadno a ve všech možných časech dostat všichni zaměstnanci, bez toho aniž by se museli setkávat s vlastním strachem.

Jsme za vzniklou spolupráci velmi rádi a těžíme z ní spousty materiálů, co se týká informací a mechanik, které pomáhají ve funkci odborové organizace v TE Kuřim.

Děkujeme.

V budoucnu přidáme odkaz na tento web, necháme kolegy z TE Kuřim web v poklidu nejdříve dokončit.

Jinde to šlo.